Μετά το 1ο βραβείο Ισότητας των Φύλων του Διεθνούς Ναυτιλιακού Οργανισμού, η Δέσποινα Θεοδοσίου βραβεύθηκε, το βράδυ της Δευτέρας, και με το 1ο βραβείο Ισότητας των Φύλων στην Κυπριακή Ναυτιλία.