Ημερίδα υπό τον τίτλο « Από την Τοπική στην Παγκόσμια Προστασία: Ένταξη Συμπλεγμάτων Κοινοτήτων στα Αποθέματα Βιόσφαιρας της UNESCO» που αφορά την γενικότερη ενημέρωση για τα θέματα των Αποθεμάτων Βιόσφαιρας θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο στην Σαλαμιού με διοργανωτή το Γραφείο της Επιτρόπου Περιβάλλοντος και σε συνεργασία με το Υπουργείο Παιδείας, Αθλητισμού και Νεολαίας και δη, τη Μονάδα Εκπαίδευσης για το Περιβάλλον και την Αειφόρο Ανάπτυξη.