Η Ολομέλεια με 50 ψήφους υπέρ και μια αποχή ενέκρινε σε νόμο δύο τροποποιητικά νομοσχέδια που στοχεύουν στη διεύρυνση του πλαισίου προσέλκυσης εταιρειών στην Κύπρο.