Ολοκληρώθηκε το σχέδιο εθελούσιας αποχώρησης της Τράπεζας Κύπρου, και περίπου 550 υπάλληλοι έχουν εγκριθεί για αποχώρηση, με το συνολικό κόστος να ανέρχεται σε περίπου €99 εκατ. που αναμένεται να αναγνωριστεί στην ενοποιημένη κατάσταση λογαριασμού αποτελεσμάτων κατά το τρίτο τρίμηνο, αναφέρεται σε ανακοίνωση της Τράπεζας.