Μεγάλη βαρύτητα στην καινοτόμα δράση του Υφυπουργείου Τουρισμού με τίτλο «Heartland of Legends», η οποία προάγει το μοντέλο «slow tourism» και προσφέρει στον επισκέπτη αυθεντικές εμπειρίες, έδωσε ο Υφυπουργός Σάββας Περδίος στην παρουσίαση του την Πέμπτη, στην 9η Υπουργική Διάσκεψη της UNECE στη Λευκωσία.