Απώτερος στόχος της Εθνικής Στρατηγικής Τουρισμού 2030 (ΕΣΤ2030) είναι να εδραιωθεί η Κύπρος ως ένας ολόχρονος, ποιοτικότερος, ψηφιακά έξυπνος, πιο προσβάσιμος τουριστικός προορισμός, που σέβεται το περιβάλλον και διοχετεύει τα οφέλη από τον τουρισμό σε όλες τις περιοχές του νησιού, δήλωσε ο Υφυπουργός Τουρισμού, Σάββας Περδίος, σε διάσκεψη Τύπου για την ανασκόπηση της Εθνικής Στρατηγικής Τουρισμού 2030. Επιπλέον, μέχρι το 2030 το Υφυπουργείο στοχεύει η Κύπρος να κατατάσσεται στις πρώτες 30 χώρες του δείκτη Τουριστικής Ανάπτυξης στην παγκόσμια κατάταξη διεθνούς ανταγωνιστικότητας για τον τουρισμό.