Κέρδη κατέγραψε στη σημερινή τελευταία συνάντηση για το μήνα Νοέμβριο το Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου.