Συνολικά 33 ακάλυπτες επιταγές, αξίας €60.851 εκδόθηκαν τον Νοέμβριο του 2023, με 17 πρόσωπα (9 νομικά και 8 φυσικά) να καταχωρούνται στον προκαταρκτικό κατάλογο του Κεντρικού Αρχείου Πληροφοριών (ΚΑΠ) για ακάλυπτες επιταγές, που διατηρεί η Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου (ΚΤΚ).