Ο Γενικός Γραμματέας της ΕΚΑ Πανίκος Χάμπας απέστειλε, την Πέμπτη, επιστολή προς τον Πρόεδρο της  Δημοκρατίας Νίκο Χριστοδουλίδη με εισηγήσεις για την εφαρμογή των προνοιών για το χαλούμι Π.Ο.Π.