Την ανησυχία του για την τήρηση των χρονοδιαγραμμάτων για τον ολοκληρωμένο φορολογικό μετασχηματισμό εκφράζει ο Παγκύπριος Δικηγορικός Σύλλογος.