Το Υφυπουργείο Τουρισμού, έχει δημιουργήσει βιωματική διαδρομή μέσω εφαρμογής με τον τίτλο Heartland of Legends (HoL) με τη χρήση επαυξημένης πραγματικότητας (Augmented Reality, ή AR) με στόχο την τουριστική ανάπτυξη της υπαίθρου και των ορεινών και ακριτικών περιοχών.