Η εξισορρόπηση του αριθμού αεροπορικών θέσεων στα ίδια με τα περσινά επίπεδα, εν μέσω των προκλήσεων στον τομέα της αεροπλοΐας, θέτει τις προϋποθέσεις για μια ακόμη πολύ καλή τουριστική χρονιά νοουμένου ότι δεν θα σημειωθούν νέες απρόσμενες εξελίξεις στην περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου, δήλωσε ο Υφυπουργός Τουρισμού Κώστας Κουμής.