Την απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου με βάση την οποία επανακαθορίζεται το ύψος του επιδόματος ενοικίου που παραχωρείται σε δικαιούχους εκτοπισθέντες, χαιρετίζει η Παγκύπρια Ένωση Προσφύγων (ΠΕΠ).