Τις δικές της απαντήσεις στα όσα δημοσιεύτηκαν στην έκθεση της Ελεγκτικής Υπηρεσίας για την Αστυνομία, δίνει η Αστυνομία Κύπρου, σημειώνοντας, μεταξύ άλλων, πως η μεταφορά των παιδιών του Προέδρου της Δημοκρατίας επιτρέπεται βάσει Αστυνομικής Διάταξης.