Η Σχολή Δικαστών, σε συνεργασία με το Συμβούλιο της Ευρώπης, έλαβε μέρος σε χρηματοδοτούμενο έργο από το ταμείο του "EEA and Norway Grants" για τη δημιουργία «Τυποποιημένων Διαδικασιών Λειτουργίας» (Standard Operating Procedures – SOPs).