Στον διορισμό του πρώην Προέδρου του Επαρχιακού Δικαστηρίου, Νίκου Γιαπανά, προέβη η Ανεξάρτητη Αρχή κατά της Διαφθοράς ως Λειτουργού Επιθεώρησης για τη διεξαγωγή έρευνας για το θέμα της εκτροπής του νερού του ποταμού Κούρη στη Λεμεσό.