Από εμπορικό έλλειμμα τον Μάρτιο του 2022 σε μικρό πλεόνασμα εξελίχθηκαν οι εμπορικές σχέσεις ΕΕ - Ρωσίας τον Μάρτιο του 2023 (καθώς οι εισαγωγές από τη Ρωσία προς την ΕΕ μειώθηκαν ραγδαία), ως αποτέλεσμα των περιορισμών στις εισαγωγές και τις εξαγωγές που επέβαλε η ΕΕ μετά τη ρωσική εισβολή στην Ουκρανία.