Στη Γενική Συνέλευση του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Τυποποίησης Τηλεπικοινωνιών (ETSI), του οποίου είναι πλήρες μέλος, συμμετείχε ο Κυπριακός Οργανισμός Τυποποίησης (CYS).