Μέχρι στιγμής ο Μηχανισμός Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας (Recovery and Resilience Facility - RRF) έχει πετύχει τους στόχους του, υπάρχει όμως περιθώριο βελτίωσης όσον αφορά την ευελιξία και τη βελτίωση των διοικητικών ικανοτήτων των αρχών των κρατών μελών, εισήγηση η οποία αφορά και την Κύπρο καθώς υπάρχουν «ορισμένα ρίσκα καθυστερήσεων», σύμφωνα με την ενδιάμεση αξιολόγηση του προγράμματος από την Κομισιόν, η οποία δόθηκε στη δημοσιότητα την Τετάρτη, στα μισά της διάρκειας του προγράμματος που ξεκίνησε τον Φεβρουάριο του 2021.