Αποφάσεις που αφορούν τον ανταγωνισμό στον τομέα του διαδικτύου, αλλά και του ποδοσφαίρου, ξεχωρίζουν στην ετήσια ανασκόπηση του Δικαστηρίου της ΕΕ για τα πεπραγμένα του Δικαστηρίου και του Γενικού Δικαστηρίου για το 2023, στην οποία αναδεικνύονται μεταξύ άλλων οι αποφάσεις με τον σημαντικότερο αντίκτυπο στη ζωή των πολιτών της ΕΕ. Η πλήρης έκθεση βρίσκεται αναρτημένη στον σύνδεσμο https://curia.europa.eu/jcms/jcms/Jo2_7000/el/ στην ιστοσελίδα της ΔΕΕ.