Την 9η Υπουργική Σύνοδο για το Περιβάλλον στην Ευρώπη, της Οικονομικής Επιτροπής των Ηνωμένων Εθνών για την Ευρώπη (UNECE), με τίτλο «Κυκλική οικονομία, αειφόρος τουρισμός και εκπαίδευση για την αειφόρο ανάπτυξη» θα φιλοξενήσει στις 5-7 Οκτωβρίου 2022 στο Διεθνές Συνεδριακό Κέντρο «Φιλοξενία», η Λευκωσία, με τη συμμετοχή συνέδρων από πάνω από 70 χώρες.