Νέο ψηφιακό εγχειρίδιο κανόνων της ΕΕ θέτει πολύ υψηλά πρότυπα λογοδοσίας για τις εταιρείες του διαδικτύου, στο πλαίσιο μιας ανοικτής και ανταγωνιστικής ψηφιακής αγοράς, σύμφωνα με νομοθεσίες που ενέκρινε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.