Συνολικά 60 αμφορείς ποντίστηκαν την Τρίτη στη θαλάσσια προστατευόμενη περιοχή Λάρνακας στην Βορόκληνη και συγκεκριμένα στον φυσικό ύφαλο δίπλα από το ναυάγιο LEF1.