Το Υπουργείο Υγείας και το Πανεπιστήμιο Κύπρου έχουν συνάψει συνεργασία με στόχο την έναρξη της επιτήρησης του γενετικού υλικού του SARS-CoV-2 σε λύματα αεροσκαφών και των διεθνών αεροδρομίων της Κύπρου για συνολική διάρκεια τριών μηνών.