Για την ποιοτική εξέλιξη μιας τόσο σημαντικής μεταρρύθμισης στον τομέα της υγείας, όπως το ΓεΣΥ, υπάρχει η αδήριτη ανάγκη της συνεχούς αξιολόγησης των υφιστάμενων διαδικασιών και πρακτικών, αναφέρει σε μήνυμα της με την ευκαιρία συμπλήρωσης τεσσάρων χρόνων από την εφαρμογή του ΓεΣΥ, η Υπουργός Υγείας Δρ Πόπη Κανάρη.