Η Ετήσια Γενική και Εκλογική Συνέλευση της Ομοσπονδίας Συνδέσμων Ασθενών Κύπρου (ΟΣΑΚ) που πραγματοποιήθηκε την Τετάρτη εξέλεξε την νέα Εκτελεστική Επιτροπή της ΟΣΑΚ.