Την αντίθεσή της στην αξιοποίηση κτηρίων εντός του Εθνικού Δασικού Πάρκου Παιδαγωγικής Ακαδημίας, εκφράζει η Ανοικτή Πρωτοβουλία Πάρκου Ακαδημίας, η Ομοσπονδία Περιβαλλοντικών Οργανώσεων Κύπρου και η Περιβαλλοντική Κίνηση Κύπρου.