Για πρώτη φορά στα ιατρικά χρονικά, ένα σύνολο 139 οργανισμών, κυβερνητικών φορέων και διακεκριμένων επιστημόνων από όλο τον κόσμο, συμπεριλαμβανομένου και του Εθνικού Κέντρου «Exercise is Medicine-Greece» από ελληνικής πλευράς, συντάχθηκαν υπέρ μίας παγκόσμιας συμμαχίας για την προώθηση της υγείας μέσω της σωματικής δραστηριότητας.