Τον καταρτισμό Εθνικής Στρατηγικής για την Τρίτη Ηλικία και Εθνικού Σχεδίου Δράσης ανακοίνωσε η Υφυπουργός Κοινωνικής Πρόνοιας Μαριλένα Ευαγγέλου, στο πλαίσιο της 3ης Παγκύπριας Πορείας Αγάπης «Περπατώ για την Τρίτη Ηλικία», που διοργάνωσε η Οργάνωση Πρεσβυτέρων Πολιτών Κύπρου και το Συμβούλιο Κοινοτικής Ευημερίας (ΣΚΕ) Φοινιού, η οποία τελούσε υπό την αιγίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης Πρεσβυτέρων ESU.