Το Υπουργείο Εσωτερικών ανακοινωσε ότι το Υπουργικό Συμβούλιο ενέκρινε αύξησεις στα επιδόματα ενοικίου για εκτοπισθέντες, παθόντες και άλλα πρόσωπα από την 1η Ιανουαρίου 2024, και συγκεκριμένα 15% για μονήρη άτομα, μονογονεϊκές οικογένειες και φοιτητές και 25% για οικογένειες δύο ατόμων και άνω.