Ως νομοθετικό σώμα έχουμε εγκύψει στη βελτίωση του νομοθετικού πλαισίου και στον έλεγχο των πολιτικών προσβασιμότητας, αλλά παράλληλα έχουμε αναπτύξει και κοινοβουλευτικές δράσεις για ανάπτυξη σχετικών συνεργασιών με αρμόδιους φορείς, δήλωσε την Πέμπτη η Πρόεδρος της Βουλής των Αντιπροσώπων Αννίτα Δημητρίου, σημειώνοντας παράλληλα ότι η επίλυση θεμάτων προσβασιμοτητας για άτομα με αναπηρίες αποτελεί προτεραιότητα.