Επείγουσα έκκληση για εθελοντική αιμοδοσία όλων των ομάδων, λόγω σοβαρών περιστατικών, τα οποία έχουν μειώσει αισθητά τα αποθέματα, απευθύνει το Κέντρο Αίματος.