Το 2022 η συνολική παραχθείσα ποσότητα αστικών στερεών αποβλήτων στην Κύπρο ανήλθε σε 615 χιλιάδες τόνους σε σύγκριση με 585 χιλιάδες τόνους το 2021, σημειώνοντας αύξηση της τάξης του 5%, σύμφωνα με εκτιμήσεις της Στατιστικής Υπηρεσίας. Κατά μέσο όρο, αντιστοιχούν 673 κιλά ανά κάτοικο, 5η ψηλότερη παραγωγή στην ΕΕ.