Προϊόντα με επικίνδυνες χημικές ουσίες, τα οποία θεωρείται ότι περικλείουν κινδύνους για τους εργαζομένους και τους καταναλωτές, έχουν εντοπισθεί στην ευρωπαϊκή αγορά.