Την άποψη πως σε ό,τι αφορά τα έργα στο Εθνικό Δασικό Πάρκο (ΕΔΠ) Ακάμα, «ο καθένας κρίνει τα εκτελεσθέντα έργα, όχι αν είναι σύμφωνα με τα τελικά κατασκευαστικά σχέδια όπως έχουν αδειοδοτηθεί από την Περιβαλλοντική Αρχή, αλλά σύμφωνα με τις δικές του απόψεις» εκφράζει σε γραπτή δήλωσή του ο Χαράλαμπος Αλεξάνδρου, τέως Διευθυντής Τμήματος Δασών.