Μια πρωτοποριακή έρευνα με τίτλο, «Αποτελεσματικότητα της Κεταμίνης για την Πρόληψη της Υποτροπής σε Ασθενείς με Διαταραχές Χρήσης Οπιοειδών – PROUD» βρίσκεται σε εξέλιξη στην Κύπρο, υπό το συντονισμό του Πανεπιστημίου Κύπρου και σε συνεργασία με τον Οργανισμό Κρατικών Υπηρεσιών Υγείας (ΟΚΥπΥ).