Μόνο με προσαρτημένα τα καπάκια και τα καλύμματα θα μπορούν να διατίθενται στην αγορά τα πλαστικά δοχεία που περιέχουν υγρά προς πόση έως τρία λίτρα, σύμφωνα με ανακοίνωση του Τμήματος Περιβάλλοντος του Υπουργείου Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος. Σημειώνεται ότι η πρόνοια αυτή τίθεται σε εφαρμογή από τις 3 Ιουλίου 2024 και έπειτα. Μάλιστα, τυχόν αποθέματα που δεν ικανοποιούν τη νομοθεσία θα πρέπει να αποσυρθούν από την αγορά πριν από την πιο πάνω ημερομηνία, ανακοινώνει το Τμήμα Περιβάλλοντος.