Ο Δήμαρχος Αθηένου, Κυριάκος Καρεκλάς, αναχωρεί τη Δευτέρα 5 Ιουνίου,πικεφαλής τετραμελούς αντιπροσωπείας του Δήμου, για την Ισπανία, όπου θα πραγματοποιηθεί η τελευταία συνάντηση του Ευρωπαϊκού Προγράμματος «In Neet».