Οι Φίλοι της Λευκωσίας σε συνεργασία με τον Δήμο Λευκωσίας, το Παιδαγωγικό Τμήμα του Πανεπιστημίου Κύπρου και το Πολυδύναμο Κέντρο  Λευκωσίας, διοργανώνουν πρόγραμμα καλοκαιρινών μαθημάτων για παιδιά, από τις  27 Ιουνίου μέχρι τις  27 Ιουλίου (5 εβδομάδες) με την ονομασία "Γνωρίζω την Πόλη Μου".