Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενέκρινε τη δημιουργία και λειτουργία του Κυπριακού Κόμβου Ψηφιακής Καινοτομίας (DiGiNN) στο Ινστιτούτο Κύπρου.