Τους μαθητές υποδέχονται σήμερα για την έναρξη της νέα σχολικής χρονιάς, οι σχολικές τάξεις των Γυμνασίων και των Λυκείων, καθώς και της Μέσης Τεχνικής και Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης της χώρας, ενώ οι καθηγητές της Μέσης Γενικής Εκπαίδευσης και της Μέσης Τεχνικής και Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης έχουν επιστρέψει στα σχολεία από την 1η Σεπτεμβρίου.