Εικαστικά: Παρασκευή 26 Μαΐου 2023 - Πέμπτη 01 Ιουνίου 2023