Το Τμήμα Αρχαιοτήτων προμηθεύτηκε, εγκατέστησε και έθεσε σε λειτουργία τέσσερα σημεία πληροφόρησης (infokiosks) στα τέσσερα μεσαιωνικά κάστρα της Κύπρου: Κάστρο Λεμεσού, Κάστρο Λάρνακας, Κάστρο Πάφου και Κάστρο Κολοσσίου, στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Προγράμματος «Ψηφιακό Τόξο Πολιτισμού Ελλάδας - Κύπρου: Διάσωση και ανάδειξη της Μεσαιωνικής Πολιτιστικής Κληρονομιάς στην νησιώτικη περιοχή του Αιγαίου και της Κύπρου (DigiArc)».