Το Τμήμα Νεότερου και Σύγχρονου Πολιτισμού του Υφυπουργείου Πολιτισμού, μετά τη λήξη της περιόδου ενστάσεων για τον κατάλογο των υποψήφιων έργων για τα Κρατικά Βραβεία Λογοτεχνίας για εκδόσεις του έτους 2022, δημοσίευσε εκ νέου τον ισχύοντα οριστικοποιημένο κατάλογο, σε αντικατάσταση αυτού που εκ παραδρομής είχε δημοσιευτεί στις 25/4/23, όπως αναφέρει η ανακοίνωση.