Βιβλίο με τίτλο «Σύμμεικτα Ελληνικών Γυμνασίων Αμμοχώστου» στο οποίο περιλαμβάνονται απόφοιτοι, μαθητές και καθηγητές των Γυμνασίων της Αμμοχώστου, παρουσιάστηκε το βράδυ της Τρίτης στη Λάρνακα.