Τη διαφωνία της εκφράζει σε ανακοίνωσή της η ΠΟΕΔ, σχετικά με ανακοίνωση της Επιτροπής Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας, σύμφωνα με την οποία καλούνται ενδιαφερόμενοι να υποβάλουν αιτήσεις για διορισμό με σύμβαση μέσω προκήρυξης.