Δύο διακεκριμένοι ιστορικοί τέχνης η Δρ. Άντρη Μιχαήλ και ο Δρ. Γαβριήλ Κουρέας, συζητούν για τους αναπόφευκτους (και ίσως θεμιτούς) χωρικούς και συναισθηματισμούς αναπροσανατολισμούς που συμβαίνουν όταν αφήνει κάποιος πίσω τη γενέθλια χώρα του, για να βρει τη θέση του στο πλαίσιο άλλων κουλτούρων και τρόπων ζωής.