Σε 24ωρη απεργία κατέρχονται την 1η Μαρτίου οι εκπαιδευτικοί των υποστηρικτικών προγραμμάτων του Υπουργείου Παιδείας, Αθλητισμού και Νεολαίας, όπως ανακοίνωσαν οι Συντεχνίες ΟΕΚΔΥ ΣΕΚ και ΠΑΣΕΥ ΠΕΟ.