Δύο καθηγητές του Πανεπιστημίου Κύπρου εξελέγησαν κατά τη συγκρότηση της πρώτης Συγκλήτου της Κυπριακής Ακαδημίας Επιστημών, Γραμμάτων και Τεχνών στις θέσεις του Γενικού Γραμματέα και του Προέδρου της Τάξης Ηθικών, Οικονομικών και Πολιτικών Επιστημών, αντίστοιχα.