Στο πλαίσιο της συντονισμένης ετήσιας ανασκόπησης για την άμυνα, που διεξάγει ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Άμυνας (ΕΟΑ), κάθε δύο  χρόνια, ο Διευθυντής Δυνατοτήτων, Εξοπλισμού και Σχεδιασμού του ΕΟΑ Stefano Cont, συνοδευόμενος από επιτελείς του Οργανισμού, πραγματοποίησε διήμερη επίσκεψη στην Κύπρο, στις 19 και 20 Φεβρουαρίου.